Skip to content
eee

فرمول موفقیت چیست؟ از نظر من موفقیت فقط چهار بخش دارد: انتخاب کاری که دوستش دارید، به کار گرفتن بیشترین تلاشی که می توانید، استفاده ازموقعیت ها، و تعاون و همکاری

وقتی با شکست روبرو می شوی آن را به عنوان نشانه ای بپذیر که نشان می دهد برنامه هایت کامل نبوده اند، سپس از نو برنامه ریزی کن و دوباره به سمت هدفت حرکت کن


به هر حال درد دلي بود از آنچه در ١٠ سال گذراندم و حال با بيزينس مورد علاقه خودم كه هميشه دوستش ميداشتم زندگي ميكنم


اميد دارم بتوانم به تمام كساني كه تنها و بدون عشق زندگي ميكنن هديه كوچكي از بهترين فرشته هاي زندگي وفاداره شما خواهند بود هديه كنم


از نظر من سگ ها همان فرشته هاي روي زمين هستن كه دواي هر دردي در زنگي هستن ، بيشك من به آن رسيدم اميد دارم كه همگان به آن برسن


پاپي پت داگ با ١٠ سال سابقه در ٤ كشور ايران-تركيه-يونان-روسيه به طور تخصصي تمام نژاد هاي سگ را دارا ميباشد


فروش به تمام نقاط دنيا و سرتاسر ايران

پيروز و شاد باشيد
سهيل فرهنگ

Call Now Button