Skip to content
han

آموزش دست دادن به سگ

چگونه به سگ بزن قدش یا دست بده را یاد دهیم ؟

آموزش دست دادن به سگ اموزشی کوتاه مدت است و سگ سریع آن را می آموزد و حتی میتواند در موقع دست دادن با شما دست خود را تکان دهد . این آموزش یکی از سرگرم کننده ترین آموزش ها برای سگ میباشد که شما میتوانید در ادامه مقاله آن را یاد بگیرید

۱ – انتخاب جایزه ( خوراکی مناسب ) . زمان تمرین کردن کردن را ۳ تا ۵ دقیقه تنظیم کنید .

جایزه کوچک و راحت برای خوردن انتخاب کنید برای اینکه در طول تمرین خیلی باید از جایزه استفاده کرد .


۲ – جایی آرام و به دور از مزاحمت انتخاب کنید . این کار به تمرکز سگ روی آموزش کمک میکند .

۳ – واضح بگویید ” بزن قدش ” یا ” دست بده ” . این کلمه را هر وقت که خواستید سگ به شما دست بدهد استفاده کنید

۴ – وقتیکه در حال گفتن ” بزن قدش یا دست بده ” هستید دست سگ را به آرامی بالا بیاورید ، بدین صورت سگ میفهمد که بعد از گفتن این لغت چه کاری را باید انجام دهد

۵ – به طور منظم بعد از انجم دادن دستور دست دادن به سگ جایزه بدهید و بگویید ” پسر / دختر خوب ” . به طور منظم دست خود را رو به روی سگ قرار داده و بعد از اینکه سگ دست خود را روی دست شما گذاشت به او جایزه بدهید ، در صورتی که سگ به شما دست نداد مرحله ۴ را دوباره تکرار نمایید . جایزه دادن را بعد از هر بار انجام دادن یک بار بیشتر انجام ندهید برای اینکه این کار را خیلی باید تکرار کنید

۶ – این تمرین را چند بار تکرار نمایید . با اینکار این حرکت در ذهن سگ خواهد ماند . صبور باشید و به سگ خود سخت نگیرید ، آنها فارسی صحبت نمیکنند

۷ – سعی کنید فقط با گفتن ” بزن قدش ” ( بدون آوردن دست خود جلوی سگ ) اینکار را انجام دهد . اگر به اندازه کافی تمرین کرده باشید سگ شما این کار را انجام خواهد داد ، اگر این کار را کرد به او جایزه بسیار خوبی بدهید

 

نکات تمرین را کوتاه انجام دهید
اگر فقط سگ پنجه هایش را از زمین بلند کرد باز هم او را تشویق کنید
صبور باشید . سگ ها با دیدن کارها را یاد میگیرند ، بنابراین شما باید اینکار را بارها تکرار کنید تا آن را درست انجام دهند
حتی اگر سگ شما این کار را یاد گرفت تا چند روز بعد تمرین را ادامه دهید . در صورت تمرین مداوم ملکه ذهن سگ خواهد شد
هشدارها

تمرین را خیلی انجام ندهید . اینکار باعث سر رفتن حوصله سگ خواهد شد ، چند دقیقه و چند بار در روز کافی است
سگ را مجبور به کاری نکنید

Call Now Button